Search for tag: "ny student"

Ingenjörsstudenters skrivförmåga - en empiri.

Ingenjörsstudenters skrivförmåga - en empiri. Åse Nygren är pedagogisk utvecklare på BTH. Ulrica Skagert är kvalitetssamordnare på BTH. Denna…

From  Jonas Knutsson 3 Months ago 26 views 0  

Experience of blended learning in software engineering courses

Experience of blended learning in software engineering courses Anna Eriksson är projektkoordinator på BTH, Institutionen för programvaruteknik, DIPT Emil Alégroth är…

From  Jonas Knutsson 3 Months ago 16 views 0  

Early Alert - en studie om förstaårsstudentersbristande studieresultat.

Early Alert - en studie om förstaårsstudentersbristande studieresultat. Eva Davidsson är docent i naturvetenskapernas didaktik vid institutionen för Natur, Miljö och…

From  Jonas Knutsson 3 Months ago 11 views 0  

A reflective inquire into teaching large classes in computer science: the study case of a cloud computing course.

A reflective inquire into teaching large classes in computer science: the study case of a cloud computing course. Emiliano Casalicchio är universitetslektor/docent på BTH. Denna…

From  Jonas Knutsson 3 Months ago 6 views 0  

Mastermindgrupper - hur går det till och vad tycker deltagarna?

Pernilla Garmy är biträdande professor i omvårdnad på HKR, Högskolan Kristianstad. Denna föreläsning gavs på Lärarlärdom, BTH, 190815, under…

From  Jonas Knutsson 3 Months ago 23 views 0  

Aktivt lärande på campus och distans

Emil Folino och Andreas Arnesson är universitetsadjunkter på BTH Denna föreläsning gavs på Lärarlärdom, BTH, 190815, under temat "Rum för studentaktivt…

From  Jonas Knutsson 3 Months ago 18 views 0  

Learning outside the classroom: a student perspective in innovation projects

Marco Bertoni är universitetslektor och docent på BTH Denna föreläsning gavs på Lärarlärdom, BTH, 190815, under temat "Rum för studentaktivt…

From  Jonas Knutsson 3 Months ago 14 views 0  

Rum för studentaktivt lärande / Marie Leijon

Marie Leijon är fil. dr i pedagogik, lektor och pedagogisk utvecklare vid Malmö Universitet. Denna föreläsning gällande "Rum för studentaktivt lärande"…

From  Jonas Knutsson 3 Months ago 15 views 0  

Välkommen som distansstudent vid BTH!

BTH:s rektor Mats Viberg hälsar dig som är distansstudent välkommen.

From  Marcus Dittmer 4 Months ago 100 views 0