Search for tag: "hedersdoktor"

Mikael Blomqvist - Hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola

Hör talet entreprenören Mikael Blomqvist höll i samband med att han blev utnämnd till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola.

From  Marcus Dittmer 5 Months ago 202 views 0