Programmering i Spyder kap 3 Listor: Skapa lista och addera ett element till en lista

Uppladdad av Linda Mattsson on december 07, 2020  

views comments