Search for media from: "Anna Eriksson"

1.1 Review basic knowledge of Chinese language

Föreläsningar för Introduktion till Kinesiska I. Rao Chun ger öppna föreläsningar för att prova på det kinesiska språket. Om du är intresserad av…

From  Anna Eriksson A year ago 0 views 0  

1.2 Pinyin

Introduktion till Kinesiska I

From  Anna Eriksson A year ago 0 views 0  

1.3 New words and dialogue

Introduktion till Kinesiska I

From  Anna Eriksson A year ago 0 views 0  

1.4 Spelling rules and Third-tone sandhi

Introduktion till Kinesiska I

From  Anna Eriksson A year ago 1 views 0  

Ann-Sofie Mårtensson, RISE - Innovation Day 2018

From  Anna Eriksson A year ago 8 views 0  

annika_mellquist_landstinget_blekinge

From  Anna Eriksson A year ago 1 views 0  

Bengt Pettersson Introduktion till pinyin

Introduktion till transkriperingssystemet pinyin

From  Anna Eriksson A year ago 10 views 0  

Eric Resebo, BTH - Innovation Day 2018

From  Anna Eriksson A year ago 9 views 0  

Lektion 1.1

From  Anna Eriksson A year ago 58 views 0  

Lektion 1.2

From  Anna Eriksson A year ago 39 views 0