Sök efter media från: "Jonas Knutsson"

Rektor Mats Vibergs välkomsttal, hösten 2020

Uppladdad av  Jonas Knutsson on augusti 28, 2020 0 plays 0  

Film som pedagogiskt verktyg / Emil Folino

Emil Folino pratar om hur de jobbar med film och distansundervisning på DIDA.

Uppladdad av  Jonas Knutsson on september 17, 2019 29 plays 0  

Ingenjörsstudenters skrivförmåga - en empiri.

Ingenjörsstudenters skrivförmåga - en empiri. Åse Nygren är pedagogisk utvecklare på BTH. Ulrica Skagert är kvalitetssamordnare på BTH. Denna…

Uppladdad av  Jonas Knutsson on augusti 23, 2019 35 plays 0  

Experience of blended learning in software engineering courses

Experience of blended learning in software engineering courses Anna Eriksson är projektkoordinator på BTH, Institutionen för programvaruteknik, DIPT Emil Alégroth är…

Uppladdad av  Jonas Knutsson on augusti 21, 2019 20 plays 0  

Early Alert - en studie om förstaårsstudentersbristande studieresultat.

Early Alert - en studie om förstaårsstudentersbristande studieresultat. Eva Davidsson är docent i naturvetenskapernas didaktik vid institutionen för Natur, Miljö och…

Uppladdad av  Jonas Knutsson on augusti 21, 2019 14 plays 0  

A reflective inquire into teaching large classes in computer science: the study case of a cloud computing course.

A reflective inquire into teaching large classes in computer science: the study case of a cloud computing course. Emiliano Casalicchio är universitetslektor/docent på BTH. Denna…

Uppladdad av  Jonas Knutsson on augusti 20, 2019 8 plays 0  

Mastermindgrupper - hur går det till och vad tycker deltagarna?

Pernilla Garmy är biträdande professor i omvårdnad på HKR, Högskolan Kristianstad. Denna föreläsning gavs på Lärarlärdom, BTH, 190815, under…

Uppladdad av  Jonas Knutsson on augusti 20, 2019 25 plays 0  

Aktivt lärande på campus och distans

Emil Folino och Andreas Arnesson är universitetsadjunkter på BTH Denna föreläsning gavs på Lärarlärdom, BTH, 190815, under temat "Rum för studentaktivt…

Uppladdad av  Jonas Knutsson on augusti 20, 2019 23 plays 0  

Learning outside the classroom: a student perspective in innovation projects

Marco Bertoni är universitetslektor och docent på BTH Denna föreläsning gavs på Lärarlärdom, BTH, 190815, under temat "Rum för studentaktivt…

Uppladdad av  Jonas Knutsson on augusti 20, 2019 16 plays 0  

Rum för studentaktivt lärande / Marie Leijon

Marie Leijon är fil. dr i pedagogik, lektor och pedagogisk utvecklare vid Malmö Universitet. Denna föreläsning gällande "Rum för studentaktivt lärande"…

Uppladdad av  Jonas Knutsson on augusti 20, 2019 24 plays 0